Strona startowa
Aktualności
Spotkania
Galeria
Konkursy - informacje
=> Oxford
=> Multitest
=> II wojna światowa
=> Klio- mitologia
=> Krąg- test lub praca
=> Już po konkursie... :)
Historia Bolkowa
Wspomienia naszych mieszkańców
Forum historyczne
Księga gości
Kontakt
Mapa-Bolków
ciekawostki
 

Krąg- test lub praca

Wyciąg z Regulaminu Konkursu „KRĄG”
Zgłoszenia do 09.10.2009

Ogólnopolski Konkurs Historyczny „KRĄG” jest przeprowadzany przy współpracy merytorycznej z Wydziałem Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej w Warszawie.

1. Cele Konkursu: propagowanie polskich tradycji, obrzędów, zabytków jako wartości ponadnarodowych; poszerzenie wśród młodzieży wiedzy o miejscu Polski w Europie (zarówno w aspekcie historycznym, jak też wspłóczesnym); aktywizacja miłośników historii poprzez prezentowanie i honorowanie ich dokonań;
2. Tematyka Konkursu nie wykracza poza program nauczania, a skala trudności pytań pozwala na wzięcie udziału w Konkursie jak największej ilości
młodzieży.
3. W roku szkolnym 2009/2010 Konkurs przeprowadzany jest w trzech kategoriach:

„Młodzik” – uczniowie klas V i VI szkł podstawowych;

Gimnazjalista uczniowie gimnazjów;

„Licealista” – uczniowie liceów i szkł zawodowych;

4. Konkurs jest samofinansujący, środki przeznaczone są wyłącznie na nagrody i techniczną obsługę Konkursu. Prawo uczestnictwa w Konkursie mają
uczniowie, za których dokonana zostanie wpłata w wysokości 7,00 zł. od osoby
6. W roku szkolnym 2009/2010 uczestnicy mogą wziąć udział w jednej z dwóch form Konkursu:

a) teście konkursowym składającym się z dwóch części: pytań z zakresu najważniejszych, przełomowych wydarzeń w historii Polski, zgodnie z programem nauczania dla każdej kategorii wiekowej uczestników, oraz zwięzłej części opisowej dotyczącej zagadnień Regionu.Test jednokrotnego wyboru składa się z 30 pytań (1 punkt za poprawną odpowiedź) oraz zadania opisowego (od 0 do 8 punktów).

b) konkursie prac indywidualnych w formie pisemnej (max. do 10 kartek w formacie A4) lub albumowej na temat: „Zabytki architektury sakralnej w Twoim Regionie”Przy tworzeniu pisemnych prac indywidualnych i albumowych nie można wykorzystywać (wklejać, wycinać) oryginalnych, starych fotografii, dokumentów; należy posługiwać się odbitkami ksero bądź własnoręcznie wykonanymi zdjęciami.

Prace nie spełniające kryteriów formatowych i objętościowych nie będą kwalifikowane w konkursie.7. Minimalna ilość zgłoszonych uczestników ze szkoły w każdej kategorii wiekowej wynosi: dla konkursu testowego - 8 osób, dla konkursu prac

indywidualnych – 8 osób.Dzisiaj stronę odwiedziło już 3 odwiedzający (24 wejścia) tutaj!
 
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=